Vicevi i smeh na jednom mestu smesni video klipovi smesne slike najboji vicevi komedija smeh do suza.

Uslovi korišćenja sjata

Uslovi korišćenja sjata  https://smeholovac.com

 1. Smeholovac.com sajt  će u svakoj pojedinoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti i autorskih prava svim licima koji imaju ostvarivati svoj pravni interes ili čije je pravo povređeno, tako što će bez odlaganja:
  • na zahtev ukloniti sadržaj ( poster, fotografiju, sliku ili komentar) tako da ne bude javno dostupan, i sačuvati ga u elektronskoj formi za potrebe bilo kog postupka koji bi mogao biti pokrenut, a u svrhu obezbeđenja dokaza, veštačenja i slično;
  • nadležnom organu ili oštećenom licu, dostaviti korisničke podatke autora čije delo krši neko od navedenih prava, ili drugih prava, u skladu sa zakonima Republike Srbije.

2. Smeholovac.com sajt zadržava pravo da, bez obrazloženja i obaveštenja, ukloni svaki neprikladan sadržaj. Neprikladnim sadržajem smatra se naročito:

   • sadržaj kojim se širi ili podstiče mržnja ili netrpeljivost zasnovana na rodu, rasi, verskoj, nacionalnoj ili manjinskoj pripadnosti, seksualnoj orjentaciji, ili ličnom svojstvu;
   • protivzakonit sadržaj;
   • pornografski sadržaj ili sadržaj eksplicitnog nasilja, posledica nesreća i nepogoda;
   • sadržaj u kojem se prikazuju patnja, povređivanje, bolesti ili smrti ljudi ili životinja;
   • sadržaj kojim se krše autorska prava, prava intelektualne svojine i prava žiga;
   • sadržaj kojim se narušava privatnost i prava ličnosti;
   • uvredljiv sadržaj;
   • sadržaj sa tuđom oznakom ili žigom;
   • sadržaj koji predstavlja oglasnu poruku, virus ili hiper-vezu (link).

3. Smeholovac.com zadržava pravo da, bez obrazloženja i obaveštenja, ukloni svaki sadržaj koji po kvalitetu ili na drugi način ne odgovara svrsi

4. Smeholovac.com zadržava pravo da licu koje zloupotrebi servis, prekrši ove Uslove korišćenja ili zakon Republike Srbije, uskrati pravo pristupa na određeno ili neodređeno vreme, kao i da protiv tog lica povede zakonom propisane parnične, prekršajne ili krivične postupke.

5. Smeholovac.com garantuje da se ni jedan video koji vidite na web sajtu ne nalazi na našsem hostingu. Svi video materijali su embedovani – linkovani sa sajtova kao sto su youtube.com i facebook.com.

 


Loading...